Віртуальний факультет  

   

АБІТУРІЄНТУ-2017! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приймальна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9 (ст. метро Університет).

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу: українська мова та біологія (від 100 балів)

Творчий конкурс (вступне випробування з фізичного виховання) від 140 балів.

 Детальнішу інформацію можна отримати ТУТ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Освітньо-квалікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА

6.010201 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 Кваліфікація: вчитель фізичної культури, організатор спортивно-оздоровчого туризму;

                   вчитель фізичної культури, керівник спортивної секції з футболу

6.010202 СПОРТ

Кваліфікація: тренер-викладач з виду спорту, фахівець охоронних структур

6.010203 ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Кваліфікація: вчитель фізичної культури, фахівець фізичної реабілітації та фітнесу

   

Кафедра фізичної реабілітації

Кафедра фізичної реабілітації

Деталі

 

 

Sushcenko121212Сущенко Людмила Петрівна ‒ завідувач кафедри фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Дніпропетровський державний університет, отримавши диплом з відзнакою. Кандидат філософських наук. Тема кандидатської дисертації: «Здоровий спосіб життя людини як об’єкт соціального пізнання» зі спеціальності 09.00.03 ‒ соціальна філософія і філософія історії. Доцент кафедри валеології. Доктор педагогічних наук. Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Професор кафедри фізичної реабілітації.

Вона є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Вона є експертом Державної атестаційної комісії зі  спеціальності 24.00.03 – фізична реабілітація.

Вона увійшла до складу розробників галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини».

Опублікувала понад 190 наукових праць, зокрема 1 одноосібну монографію «Професійна підготовка майбутніх фахівцві фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект)», 8 навчальних посібників, 2 з яких мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів», 28 тестових завдань та ін.

Має 17 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007), відзнакою «Відмінник освіти» (2008), відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність» (2008), Подякою Олімпійської академії (2008), Подякою ректора (2006), медаллю Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова «За наукові досягнення» (2009), Орденом Рівноапостольної княгині Ольги Київського патріархату Помісної Української православної церкви (2013), медаллю «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України (2015).

Іванова Любов Іванівна ‒ професор кафедри фізичної реабілітації, доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Київський державний інститут фізичної культури (1977). Кандидат педагогічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів» зі спеціальності 13.00.04 ‒ теорія та методика професійної освіти. Доцент кафедри фізичної реабілітації.

Доктор філософії.

Доктор педагогічних наук. Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Вона є членом редакційної колегії журналу «Фізичне виховання в школі»(фаховий) та «Шкільний світ». Неодноразово була членом журі Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний  урок фізичної культури та кращий урок футболу в школі. Брала участь у підготовці Державних  нормативних документів серед яких: Державний стандарт освітньої галузі «Фізична культура і здоров’я» початкової школи; Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»; «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури», «Положення про фізкультурно-оздоровчий комплекс для школярів України «Козацький гарт».

Опублікувала понад 135 наукових праць, зокрема 1 одноосібну монографію «Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я: теорія та методика»; 34 навчально-методичні роботи, 20 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України «затверджено» та «рекомендовано».

Має 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України» (2005), Почесною грамотою Федерації футболу України «За вагомий особистий внесок в розвиток шкільного футболу в Україні» (2004), нагородою Національного Олімпійського Комітету України за перемогу у конкурсі на кращу наукову роботу в номінації «Кращий підручник» (2009), Почесною грамотоюОлімпійської академії України (2010).

Путров Сергій Юрійович ‒ професор кафедри фізичної реабілітації, доктор філософських наук, доцент.

Закінчив Запорізький національний університет зі спеціальності «Фізична реабілітація» (2000). Кандидат педагогічних наук. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного університету» зі спеціальності 13.00.07 ‒ теорія та методика виховання. Захистив докторську дисертацію на тему: «Біосоціальні технології впливу на здоров’я людини: соціально-філософський аналіз» зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Опублікував понад 80 наукових праць, у тому числі 1 монографія на тему «Біосоціальні технології у контексті здоров’я людини» (2015), 

5 навчальних посібників, 6 тестових завдань та ін.

Має 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008).

Мерзлікіна Ольга Анатоліївна ‒ доцент кафедри фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інституту (1999), отримавши кваліфікацію «Вчитель фізичної культури». Навчалася в аспірантурі денної форми навчання Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Тема кандидатської дисертації: «Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання» зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Доцент кафедри фізичної реабілітації (рішення Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 24.10.2007).

Доктор філософії.

Опублікувала понад 45 наукових праць, у тому числі 6 навчальних посібників, 3 збірки тестових завдань, 1 методичні рекомендації до написання магістерських робіт з напряму 0102 Фізичне виховання і спорт зі спеціальності 8.010202 Фізична реабілітація, 35 статей у фахових збірниках та ін.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Коваленченко Володимир Федорович ‒ доцент кафедри фізичної реабілітації, кандидат медичних наук, доцент.

Закінчив Київський медичний інститут імені академіка
О.О. Богомольця (1980) зі спеціальності «лікувальна справа». Закінчив  аспірантуру заочної форми навчання Київського медичного інституту імені академіка О.О. Богомольця зі спеціальності 14.00.43 ‒ пульмонологія. Кандидат медичних наук. Тема кандидатської дисертації: «Стан кардіореспіраторної системи при ранніх стадіях хронічного бронхіту у робітників основних професій виробництва азбестотехнічних виробів» зі спеціальності 14.00.43 ‒ пульмонологія. Доцент кафедри фізичної реабілітації. Працює над докторською дисертацією на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи у лікувально-профілактичних закладах» зі спеціальності 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти.

Доктор філософії.

Він є дійсним членом-академіком Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

Опублікував понад 80 наукових праць, у тому числі 4 навчальні посібники, 5 тестових завдань та ін.

Має 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008), медаллю Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова «За особистий вагомий внесок у розвиток університету» (2010).

Бобровник Сергій Ілліч ‒ доцент кафедри фізичної реабілітації, кандидат педагогічних наук, доцент.

Майстер спорту СРСР. Закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт» (1975). Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: «Розвиток координаційних здібностей у системі спортивного тренування юних десятиборців 9-12 років на початковому етапі багаторічної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури. Доцент кафедри фізичної реабілітації.

Опублікував 18 наукових статей та 4 роботи навчально-методичного характеру.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороджений медаллю «1500 років Києву» (1982), знаком «Відмінник освіти України» (2004), почесним дипломом «За видатні досягнення у спорті та підготовку спортсменів високого класу»(2004), почесною грамотою Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України «За значний внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху та впровадження ідеалів олімпізму в м. Києві» (2005), подякою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток і встановлення місцевого самоврядування у столиці України - місті Києві та високий професіоналізм» (2005), почесною грамотою Дніпровської районної у м. Києві ради депутатів «За вагомий внесок у розбудову Дніпровського району та високі успіхи у професійній діяльності» (2006).

5Іванова Галина Яківна ‒ доцент кафедри фізичної реабілітації, кандидат медичних наук.

Закінчила Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (1988) зі спеціальності «лікувальна справа». Навчалася в аспірантурі заочної форми навчання Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України зі спеціальності 14.01.01 ‒ акушерство та гінекологія. Кандидат медичних наук (рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2011 року). Тема кандидатської дисертації: «Прогнозування і рання діагностика ендометріозу у жінок з неплідністю» зі спеціальності 14.01.01 ‒ акушерство та гінекологія.

Опублікувала понад 30 наукових праць. Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Соснов Анатолій Георгійович ‒ старший викладач кафедри фізичної реабілітації.

Майстра спорту СРСР. Закінчив Київський державний інститут фізичної культури (1975).

Опублікував понад 15 наукових праць.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороджений почесними грамотами та подяками ректора НПУ імені       М.П. Драгоманова, Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2000), дипломом переможця рейтингу «Кращий старший викладач Інституту фізичного виховання та спорту у 2007-2008 навчальному році».

Матвієнко Михайло Іванович ‒ старший викладач кафедри фізичної реабілітації.

Майстер спорту України з бойового розділу самбо, кандидат у майстри спорту СРСР з боксу та кікбоксингу. Закінчив Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького (1993), Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізичне виховання» та отримав кваліфікацію «Вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивних секцій» (2000), юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка зі спеціальності «Правознавство», здобувши кваліфікацію юриста (2006). Закінчив аспірантуру заочної форми навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Тема кандидатської дисертації: «Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я).

Опублікував 43 наукові праці, у тому числі 3 навчальні посібники.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нагороджений почесними грамотами та подяками: Ректора НПУ імені М.П. Драгоманова «За сумлінну працю»;  Відділу освіти Броварської районної державної адміністрації «За активну участь у підготовці районних туристичних свят» (2010); Відділу освіти Шевченківського району міста Києва «За сумлінну працю у фізичному вихованні та за підтримку новітніх освітніх програм загальноосвітнього навчального закладу № 91» (2012); Відділу освіти Шевченківського району міста Києва «За активну участь в організації дня Цивільної оборони та з нагоди 24- річниці Чорнобильської катастрофи»; Відділу освіти броварської районної державної адміністрації «За співпрацю в організації спортивно-масових заходів» (2012); Управління Державної служби охорони при головному управлінні МВС України в місті Києві « За всебічну допомогу в популяризації рукопашного бою, підвищення фізичної підготовленості серед співробітників Управління Державної служби охорони при Головному управлінні МВС України» (2012); Митрополита Київського і всієї України Володимира «В благословєния за старанні труди на славу Святої церкви» (2013).

Кузьменко Вікторія Юріївна ‒ старший викладач кафедри фізичної реабілітації.

Закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2008). Навчалася в аспірантурі заочної форми навчанняНаціонального педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.04 теорія та методика професійної освіти. Тема кандидатської дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення дисциплін циклу науково-предметної підготовки» зі спеціальності 13.00.04 теорія та методика професійної освіти.

Опублікувала понад 20 наукових праць.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Нестеренко Тетяна Михайлівна ‒ викладач кафедри фізичної реабілітації.

Майстер спорту України з академічного веслування, чемпіонка СРСР. Закінчила Український державний університет фізичного виховання та спорту за спеціальністю «Фізичне виховання та спорт» та здобула кваліфікацію викладач фізичного виховання та спорту (1995). Навчалася на курсах підвищення кваліфікації за спеціальністю «ЛФК і масаж у системі реабілітації» в Інституті підготовки кадрів промисловості (2007), за спеціалізацією «Медсестра з масажу» Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення (2008). Тема кандидатської дисертації: «Формування позитивного ставлення студентів гуманітарних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльності» зі спеціальності 13.00.07 теорія і методика виховання.

Опублікувала понад 10 наукових праць.

Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Прима Анастасія Василівна ‒ старший лаборант кафедри фізичної реабілітації.

 Майстер спорту України з плавання. Закінчина Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2015). Магістр з фізичної реабілітації.

Навчається в аспірантурі заочної форми навчання Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.04 теорія та методика професійної освіти.

Опублікувала 10 наукових праць.

 

 

 

Керівник кафедри

Деталі

 

Детальніше: Керівник кафедри

Історія кафедри

Деталі

 

Детальніше: Історія кафедри

Склад кафедри

Деталі

 

Детальніше: Склад кафедри

Наукова дробота

Деталі

 

Детальніше: Наукова дробота

   

Всього відвідувань  

3409478
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
359
964
2675
10795
42393
2716461
3409478

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-09-26 07:14:09
   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ