Збірник перереєстровано!

Details
Parent Category: Новини
Hits: 532

4asopis 212 x 300

За наказом МОН України № 1222 від 07.10.2016 збірник наукових праць Націоного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Науковий часопис: серія 15 "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" включено до Переліку наукових фхових видань України з педагогічних наук