Наукова діяльність

Details
Parent Category: Структура
Published on Wednesday, 23 January 2008 12:08
Hits: 3431
За останні роки науково-дослідна робота проводилася згідно тематичних планів. Викладачі працюють за загальноуніверситетськими напрямами: "Теорія та технологія виховання і навчання в системі освіти" та "Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів". Кафедра брала активну участь для відкриття в Інституті фізичного виховання та спорту аспірантуру за спеціальностями: 24.00.01.- Олімпійський і професійний спорт; 24.00.02.- Фізкультура і спорт для різних груп населення; 13.00.02. - Теорія і методика навчання: фізична культура, основи здоров"я.Спільною комісією кафедр приймаються кандидатські іспити та вступні іспити до аспірантури.Значну увагу керівництво кафедрі ФВОіМВС приділяє науково-дослідницької роботі. На кафедрі навчаються в аспірантурі та працюють над дисертаційними роботами.Денна форма навчання:Квартич В.В.,Андронова Л.Ф., Куліковській Я.В., Шевченко О.О., Масенко Л.В.Пошукачами кафедри є Бінецький Д.О., Болотов О.О., Зюзь В.М., Назаровець В.З.та ін.