Склад кафедри

Details
Parent Category: Структура
Published on Tuesday, 28 November 2017 07:40
Hits: 888

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

tkachyk 141 x 171ТКАЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – доктор біологічних наук, професор, дійсний член: Української ака­демії інформатики, Балтійської педагогічної академії, Міжнародної академії геронтології, Української академії вищої школи. Наукова спеціальність: фізіологія людини і тварин, біокібернетика, фізична культура і спорт. Є автором 500 наукових праць, серед яких 46 книжок, навчальні посібники та статті в вітчизняних та закордонних фахових журналах. Загальний інтерес викликали книги «Стратегія та тактика у футболі» (К., 1989) «Уроки футболу» (К., 1993), «Людина в цифрах» (К., 2008) та інші. Підготував 38 кандидатів та 9-х докторів наук.

 

omelchuk 161 x 217ОМЕЛЬЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедри з навчально-виховної роботи, член вченої ради факультету фізичного виховання та спорту. Має 100 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисну модель, 1 свідоцтво про авторське право на твір, наукові та науково-методичні публікації, навчальні та навчально-методичні посібники, програми з дисциплін та інтегрованих курсів.

Сфера наукової діяльності: професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, система створення в школах здоров’я­збережувального середовища. Викладає навчальні дисципліни природничо-наукового циклу: Фізіологія людини, Вікова фізіологія, Вікова анатомія і фізіологія, Біохімія, Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання, Гігієна, Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ, Біологія.

Являється відповідальним секретарем оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», що проводиться щорічно Інститутом фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П.Драгоманова

 

 

 

 levicka 134 x 176ЛЕВИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – кандидат медичних наук, доцент, лектор з пропаганди військових знань та військово-патріотичного виховання. Керівник студентського наукового гуртка кафедри. Автор 120 наукових та науково-методичних публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників, програм з дисциплін та інтегрованих курсів, які є, кінцевим результатом таких наукових напрямків: етіологія та патогенез дегенеративних вражень суглобів в різних вікових періодах та розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування та реабілітацій. Матеріали наукових робіт доповідалися на міжнародних з’їздах симпозіумах, засіданнях наукових товариств, у міжнародних наукових та науково-методичних і науково-практичних конференціях різного рівня.

Викладає навчальні дисципліни медико-біологічного циклу: Анатомія людини та спортивна морфологія, Основи медичних знань, Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Спортивна медицина.
З 2007 року працює на кафедрі, здійснює керівництво розвитком науково-технічної творчості студентів, керівник наукової студентського гуртка кафедри.

xoroshyha 199 x 262 149 x 196ХОРОШУХА МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ кандидат медичних наук, доктор педагогічних наук, приват професор, санолог, лікар спортивної медицини, фахівець мануальної та рефлексотерапії. Воїн-інтернаціоналіст. 

Автор 197 наукових праць, з яких 8 навчальних посібників, 10 патентів на корисну модель, 1 свідоцтво про авторське права на твір.

Сфера наукової діяльності: вплив спрямованості тренувального процесу на здоров’я юних спортсменів; визначення фізичної працездатності в умовах спортивних тренувань та інше. 

 

 

masenko 254 x 179МАСЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат педагогічних наук,старший викладач кафедри, майстер спорту України з боротьби на поясах та  СРСР з боротьби дзюдо, призерка багатьох міжнародних змагань, тренер вищої категорії, керівник збірної НПУ ім. М. П. Драгоманова зі спортивних двобоїв. Підготувала 8 майстрів та 12 кандидатів в майстри спорту, а також багато спортсменів 1-2 розрядів зі студентів загальних факультетів, що почали займатися боротьбою лише з 1 курсу. 11 студентів були і деякі зараз є членами Національної збірної або входять до складу резерву. Автор 20 наукових праць. 

Викладає: Теорію та методику викладання спортивних двобоїв; Методику викладання спортивної боротьби; Спортивно-педагогічне вдосконалення; Фізичне виховання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

 

xoxlov 132 x 122ХОХЛОВ АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – старший викладач, голова профспілкової організації кафедри, майстер спорту СРСР з сучасного п’ятиборства, тренер збірної ФФВС з плавання, тренер-викладач.

Куратор з фізичного виховання студентів факультету корекційної педагогіки і психології, які приймають активну участь у різноманітних змаганнях, спартакіадах університету і займають призові місця. Автор понад 10 наукових праць.

Хохлов А.В. являється провідним фахівцем з таких навчальних дисциплін як, «Атлетизизм» та «Теорія і методика викладання атлетизму». Приймає активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

lahno 133 x 177ЛАХНО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ – старший викладач, майстер спорту СРСР з боротьби дзюдо та самбо, заслужений тренер України з боротьби на поясах, тренер вищої категорії, суддя міжнародної категорії, президент всеукраїнської федерації традиційних видів боротьби.

Підготував 8 майстрів та 12 кандидатів в майстри спорту, а також багато спортсменів 1-2 розрядів.Автор понад 10 наукових статей та 2 навчальних программ для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

 

 

 

mazyrok 159 x 204МАЗУРОК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА – кандидат технічних наук, завідуюча лабораторією функціональної діагностики ім. М.Н. Шабатури. Сфера наукових інтересів: теорія і практика нерівноважної термодинаміки незворотних процесів, надійності, ймовірності, математичної статистики і функціональної діагностики. Автор 20-ти наукових праць з яких два патенти на винаходи.