АБІТУРІЄНТУ-2017! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приймальна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9 (ст. метро Університет).

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу: українська мова та біологія (від 100 балів)

Творчий конкурс (вступне випробування з фізичного виховання) від 140 балів.

 Детальнішу інформацію можна отримати ТУТ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Освітньо-квалікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА

6.010201 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 Кваліфікація: вчитель фізичної культури, організатор спортивно-оздоровчого туризму;

                   вчитель фізичної культури, керівник спортивної секції з футболу

6.010202 СПОРТ

Кваліфікація: тренер-викладач з виду спорту, фахівець охоронних структур

6.010203 ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Кваліфікація: вчитель фізичної культури, фахівець фізичної реабілітації та фітнесу

   

Склад кафедри

Details

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

tkachyk 141 x 171ТКАЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – доктор біологічних наук, професор, дійсний член: Української ака­демії інформатики, Балтійської педагогічної академії, Міжнародної академії геронтології, Української академії вищої школи. Наукова спеціальність: фізіологія людини і тварин, біокібернетика, фізична культура і спорт. Є автором 500 наукових праць, серед яких 46 книжок, навчальні посібники та статті в вітчизняних та закордонних фахових журналах. Загальний інтерес викликали книги «Стратегія та тактика у футболі» (К., 1989) «Уроки футболу» (К., 1993), «Людина в цифрах» (К., 2008) та інші. Підготував 38 кандидатів та 9-х докторів наук.

 

omelchuk 161 x 217ОМЕЛЬЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедри з навчально-виховної роботи, член вченої ради факультету фізичного виховання та спорту. Має 100 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисну модель, 1 свідоцтво про авторське право на твір, наукові та науково-методичні публікації, навчальні та навчально-методичні посібники, програми з дисциплін та інтегрованих курсів.

Сфера наукової діяльності: професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, система створення в школах здоров’я­збережувального середовища. Викладає навчальні дисципліни природничо-наукового циклу: Фізіологія людини, Вікова фізіологія, Вікова анатомія і фізіологія, Біохімія, Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання, Гігієна, Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ, Біологія.

Являється відповідальним секретарем оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», що проводиться щорічно Інститутом фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П.Драгоманова

 

 

 

 levicka 134 x 176ЛЕВИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – кандидат медичних наук, доцент, лектор з пропаганди військових знань та військово-патріотичного виховання. Керівник студентського наукового гуртка кафедри. Автор 120 наукових та науково-методичних публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників, програм з дисциплін та інтегрованих курсів, які є, кінцевим результатом таких наукових напрямків: етіологія та патогенез дегенеративних вражень суглобів в різних вікових періодах та розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування та реабілітацій. Матеріали наукових робіт доповідалися на міжнародних з’їздах симпозіумах, засіданнях наукових товариств, у міжнародних наукових та науково-методичних і науково-практичних конференціях різного рівня.

Викладає навчальні дисципліни медико-біологічного циклу: Анатомія людини та спортивна морфологія, Основи медичних знань, Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Спортивна медицина.
З 2007 року працює на кафедрі, здійснює керівництво розвитком науково-технічної творчості студентів, керівник наукової студентського гуртка кафедри.

xoroshyha 199 x 262 149 x 196ХОРОШУХА МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ кандидат медичних наук, доктор педагогічних наук, приват професор, санолог, лікар спортивної медицини, фахівець мануальної та рефлексотерапії. Воїн-інтернаціоналіст. 

Автор 197 наукових праць, з яких 8 навчальних посібників, 10 патентів на корисну модель, 1 свідоцтво про авторське права на твір.

Сфера наукової діяльності: вплив спрямованості тренувального процесу на здоров’я юних спортсменів; визначення фізичної працездатності в умовах спортивних тренувань та інше. 

 

 

masenko 254 x 179МАСЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат педагогічних наук,старший викладач кафедри, майстер спорту України з боротьби на поясах та  СРСР з боротьби дзюдо, призерка багатьох міжнародних змагань, тренер вищої категорії, керівник збірної НПУ ім. М. П. Драгоманова зі спортивних двобоїв. Підготувала 8 майстрів та 12 кандидатів в майстри спорту, а також багато спортсменів 1-2 розрядів зі студентів загальних факультетів, що почали займатися боротьбою лише з 1 курсу. 11 студентів були і деякі зараз є членами Національної збірної або входять до складу резерву. Автор 20 наукових праць. 

Викладає: Теорію та методику викладання спортивних двобоїв; Методику викладання спортивної боротьби; Спортивно-педагогічне вдосконалення; Фізичне виховання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

 

МАТВІЄНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ‒ старший викладач кафедри.

Майстер спорту України з бойового розділу самбо, кандидат у майстри спорту СРСР з боксу та кікбоксингу. Закінчив Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького (1993), Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова за спеціальністю «Фізичне виховання» та отримав кваліфікацію «Вчитель фізичної культури і валеології, керівник спортивних секцій» (2000), юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка зі спеціальності «Правознавство», здобувши кваліфікацію юриста (2006). Закінчив аспірантуру заочної форми навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я). Тема кандидатської дисертації: «Формування умінь та навичок до самостійних занять фізичними вправами студентів педагогічних університетів» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров'я). 
Опублікував 43 наукові праці, у тому числі 3 навчальні посібники.
Бере активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.
Нагороджений почесними грамотами та подяками: Ректора НПУ імені М.П. Драгоманова «За сумлінну працю»; Відділу освіти Броварської районної державної адміністрації «За активну участь у підготовці районних туристичних свят» (2010); Відділу освіти Шевченківського району міста Києва «За сумлінну працю у фізичному вихованні та за підтримку новітніх освітніх програм загальноосвітнього навчального закладу № 91» (2012); Відділу освіти Шевченківського району міста Києва «За активну участь в організації дня Цивільної оборони та з нагоди 24- річниці Чорнобильської катастрофи»; Відділу освіти броварської районної державної адміністрації «За співпрацю в організації спортивно-масових заходів» (2012); Управління Державної служби охорони при головному управлінні МВС України в місті Києві « За всебічну допомогу в популяризації рукопашного бою, підвищення фізичної підготовленості серед співробітників Управління Державної служби охорони при Головному управлінні МВС України» (2012); Митрополита Київського і всієї України Володимира «В благословєния за старанні труди на славу Святої церкви» (2013).

 

xoxlov 132 x 122ХОХЛОВ АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – старший викладач, голова профспілкової організації кафедри, майстер спорту СРСР з сучасного п’ятиборства, тренер збірної ФФВС з плавання, тренер-викладач.

Куратор з фізичного виховання студентів факультету корекційної педагогіки і психології, які приймають активну участь у різноманітних змаганнях, спартакіадах університету і займають призові місця. Автор понад 10 наукових праць.

Хохлов А.В. являється провідним фахівцем з таких навчальних дисциплін як, «Атлетизизм» та «Теорія і методика викладання атлетизму». Приймає активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

lahno 133 x 177ЛАХНО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ – старший викладач, майстер спорту СРСР з боротьби дзюдо та самбо, заслужений тренер України з боротьби на поясах, тренер вищої категорії, суддя міжнародної категорії, президент всеукраїнської федерації традиційних видів боротьби.

Підготував 8 майстрів та 12 кандидатів в майстри спорту, а також багато спортсменів 1-2 розрядів.Автор понад 10 наукових статей та 2 навчальних программ для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

 

 

 

mazyrok 159 x 204МАЗУРОК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА – кандидат технічних наук, завідуюча лабораторією функціональної діагностики ім. М.Н. Шабатури. Сфера наукових інтересів: теорія і практика нерівноважної термодинаміки незворотних процесів, надійності, ймовірності, математичної статистики і функціональної діагностики. Автор 20-ти наукових праць з яких два патенти на винаходи.

   

Total visits  

4565841
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2462
3377
9662
23939
73200
3763750
4565841

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-22 14:32:25
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ