Керівник кафедри

Details
Parent Category: Структура
Published on Tuesday, 28 November 2017 07:37
Hits: 806

 

primakov 184 x 254ПРИЙМАКОВОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – завідувач  кафедри, доктор біологічних наук, професор, дійсний член: Академії наук вищої освіти України, вченої ради факультету фізичного виховання та спорту, редакційних колегій наукових журналів, майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби і переможець багатьох міжнародних турнірів. Керівник наукової школи «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини». Підготував 9 кандидатів та 2-х докторів наук. Опублікував понад 200 наукових праць. 

Коло наукових інтересів професора О.О. Приймакова пов’язане з вивченням фізіологічних механізмів адаптації до фізичних навантажень спортсменів, закономірностей керування рухами різної координаційної структури на різних етапах вікового розвитку та спортивної підготовки; з моніторінгом та прогнозуванням функціональних резервів організму людини, зокрема, резервів системи керування рухами, аналізом і моделюванням системної діяльності організму спортсменів у процесі довготривалої адаптації до фізичних навантажень.

Професор O. O. Приймаков є провідним лектором курсів «Фізіологія», «Фізіологія спорту», «Фізіологія рухової активності» «Адаптація та функціональні резерви спортсменів», «Медико-біологічний контроль у спорті», «Методи функціональної діагностики у фізичній культурі і спорті», «Теорія і методика викладання дисципліни за кваліфікацією». Здійснює методичне забезпечення навчального процесу, одноосібно й у співавторстві підготував методичні посібники для студентів: «Основи фізіології людини» (1999); «Фізична культура – теоретичний курс (Соціальні й біологічні основи фізичної культури)» (2001); «Спортивна медицина» (2009); «Основи здоров’я» (2009); «Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах» (2011); «Моделювання структури спеціальної фізичної підготовленості борців високої кваліфікації на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (монографія, 2012); Тестові завдання з дисципліни «Фізіологія фізичного виховання та спорту» (2013); «Методи тестування і виховання координаційних здібностей у дітей» (2015); «Лабораторні роботи з фізіології людини: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. (2017).