Історія кафедри

Details
Parent Category: Структура
Published on Saturday, 12 June 2010 13:50
Hits: 1662

 

Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін (БОФВСД) була створена в 2007 році як структурний підрозділ Інституту фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету (НПУ) імені М. П. Драгоманова. Очолив її доктор біологічних наук, професор ПриймаковОлександр Олександрович.

Навчально-виховний процес забезпечують 3 доктора наук, професора; 4 канд. наук, доцента; 3 старших викладача, завідувач лабораторії функціональної діагностики та 1 лаборант.

 

Кафедра, як структурний підрозділ Факультету фізичного виховання і спорту НПУ імені М.П.Драгоманова, співпрацює з відділенням біологічних основ фізичної культури факультету фізичної культури та промоції здоров’я Щецинського університету (Польща).

За підтримкою декана Факультету фізичного виховання та спорту професора О.В. Тимошенка з 2008 року створена і працює сучасна науково-діагностична лабораторія функціональної діагностики імені професора М.Н. Шабатури, яка є навчально-науковою базою кафедри.