Віртуальний факультет  

   

АБІТУРІЄНТУ-2017! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приймальна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9 (ст. метро Університет).

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу: українська мова та біологія (від 100 балів)

Творчий конкурс (вступне випробування з фізичного виховання) від 140 балів.

 Детальнішу інформацію можна отримати ТУТ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Освітньо-квалікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА

6.010201 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 Кваліфікація: вчитель фізичної культури, організатор спортивно-оздоровчого туризму;

                   вчитель фізичної культури, керівник спортивної секції з футболу

6.010202 СПОРТ

Кваліфікація: тренер-викладач з виду спорту, фахівець охоронних структур

6.010203 ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Кваліфікація: вчитель фізичної культури, фахівець фізичної реабілітації та фітнесу

   

Кафедра БОФВіСД

Історія кафедри

Деталі

 

Кафедра біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін (БОФВСД) була створена в 2007 році як структурний підрозділ Інституту фізичного виховання і спорту Національного педагогічного університету (НПУ) імені М. П. Драгоманова. Очолив її доктор біологічних наук, професор ПриймаковОлександр Олександрович.

Навчально-виховний процес забезпечують 3 доктора наук, професора; 4 канд. наук, доцента; 3 старших викладача, завідувач лабораторії функціональної діагностики та 1 лаборант.

 

Кафедра, як структурний підрозділ Факультету фізичного виховання і спорту НПУ імені М.П.Драгоманова, співпрацює з відділенням біологічних основ фізичної культури факультету фізичної культури та промоції здоров’я Щецинського університету (Польща).

За підтримкою декана Факультету фізичного виховання та спорту професора О.В. Тимошенка з 2008 року створена і працює сучасна науково-діагностична лабораторія функціональної діагностики імені професора М.Н. Шабатури, яка є навчально-науковою базою кафедри. 

 

Керівник кафедри

Деталі

 

primakov 184 x 254ПРИЙМАКОВОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – завідувач  кафедри, доктор біологічних наук, професор, дійсний член: Академії наук вищої освіти України, вченої ради факультету фізичного виховання та спорту, редакційних колегій наукових журналів, майстер спорту СРСР з греко-римської боротьби і переможець багатьох міжнародних турнірів. Керівник наукової школи «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини». Підготував 9 кандидатів та 2-х докторів наук. Опублікував понад 200 наукових праць. 

Коло наукових інтересів професора О.О. Приймакова пов’язане з вивченням фізіологічних механізмів адаптації до фізичних навантажень спортсменів, закономірностей керування рухами різної координаційної структури на різних етапах вікового розвитку та спортивної підготовки; з моніторінгом та прогнозуванням функціональних резервів організму людини, зокрема, резервів системи керування рухами, аналізом і моделюванням системної діяльності організму спортсменів у процесі довготривалої адаптації до фізичних навантажень.

Професор O. O. Приймаков є провідним лектором курсів «Фізіологія», «Фізіологія спорту», «Фізіологія рухової активності» «Адаптація та функціональні резерви спортсменів», «Медико-біологічний контроль у спорті», «Методи функціональної діагностики у фізичній культурі і спорті», «Теорія і методика викладання дисципліни за кваліфікацією». Здійснює методичне забезпечення навчального процесу, одноосібно й у співавторстві підготував методичні посібники для студентів: «Основи фізіології людини» (1999); «Фізична культура – теоретичний курс (Соціальні й біологічні основи фізичної культури)» (2001); «Спортивна медицина» (2009); «Основи здоров’я» (2009); «Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах» (2011); «Моделювання структури спеціальної фізичної підготовленості борців високої кваліфікації на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей (монографія, 2012); Тестові завдання з дисципліни «Фізіологія фізичного виховання та спорту» (2013); «Методи тестування і виховання координаційних здібностей у дітей» (2015); «Лабораторні роботи з фізіології людини: навч. посібн. для студ. вищ. пед. навч. закл. (2017).

 

Склад кафедри

Деталі

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ БІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ДИСЦИПЛІН

tkachyk 141 x 171ТКАЧУК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – доктор біологічних наук, професор, дійсний член: Української ака­демії інформатики, Балтійської педагогічної академії, Міжнародної академії геронтології, Української академії вищої школи. Наукова спеціальність: фізіологія людини і тварин, біокібернетика, фізична культура і спорт. Є автором 500 наукових праць, серед яких 46 книжок, навчальні посібники та статті в вітчизняних та закордонних фахових журналах. Загальний інтерес викликали книги «Стратегія та тактика у футболі» (К., 1989) «Уроки футболу» (К., 1993), «Людина в цифрах» (К., 2008) та інші. Підготував 38 кандидатів та 9-х докторів наук.

 

omelchuk 161 x 217ОМЕЛЬЧУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедри з навчально-виховної роботи, член вченої ради факультету фізичного виховання та спорту. Має 100 наукових праць, серед яких 3 патенти на корисну модель, 1 свідоцтво про авторське право на твір, наукові та науково-методичні публікації, навчальні та навчально-методичні посібники, програми з дисциплін та інтегрованих курсів.

Сфера наукової діяльності: професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, система створення в школах здоров’я­збережувального середовища. Викладає навчальні дисципліни природничо-наукового циклу: Фізіологія людини, Вікова фізіологія, Вікова анатомія і фізіологія, Біохімія, Біохімія та біохімічні основи фізичного виховання, Гігієна, Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ, Біологія.

Являється відповідальним секретарем оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту», що проводиться щорічно Інститутом фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П.Драгоманова

 

 

 

 levicka 134 x 176ЛЕВИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА – кандидат медичних наук, доцент, лектор з пропаганди військових знань та військово-патріотичного виховання. Керівник студентського наукового гуртка кафедри. Автор 120 наукових та науково-методичних публікацій, навчальних та навчально-методичних посібників, програм з дисциплін та інтегрованих курсів, які є, кінцевим результатом таких наукових напрямків: етіологія та патогенез дегенеративних вражень суглобів в різних вікових періодах та розробка патогенетично обґрунтованих методів лікування та реабілітацій. Матеріали наукових робіт доповідалися на міжнародних з’їздах симпозіумах, засіданнях наукових товариств, у міжнародних наукових та науково-методичних і науково-практичних конференціях різного рівня.

Викладає навчальні дисципліни медико-біологічного циклу: Анатомія людини та спортивна морфологія, Основи медичних знань, Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Спортивна медицина.
З 2007 року працює на кафедрі, здійснює керівництво розвитком науково-технічної творчості студентів, керівник наукової студентського гуртка кафедри.

xoroshyha 199 x 262 149 x 196ХОРОШУХА МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ кандидат медичних наук, доктор педагогічних наук, приват професор, санолог, лікар спортивної медицини, фахівець мануальної та рефлексотерапії. Воїн-інтернаціоналіст. 

Автор 197 наукових праць, з яких 8 навчальних посібників, 10 патентів на корисну модель, 1 свідоцтво про авторське права на твір.

Сфера наукової діяльності: вплив спрямованості тренувального процесу на здоров’я юних спортсменів; визначення фізичної працездатності в умовах спортивних тренувань та інше. 

 

 

masenko 254 x 179МАСЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат педагогічних наук,старший викладач кафедри, майстер спорту України з боротьби на поясах та  СРСР з боротьби дзюдо, призерка багатьох міжнародних змагань, тренер вищої категорії, керівник збірної НПУ ім. М. П. Драгоманова зі спортивних двобоїв. Підготувала 8 майстрів та 12 кандидатів в майстри спорту, а також багато спортсменів 1-2 розрядів зі студентів загальних факультетів, що почали займатися боротьбою лише з 1 курсу. 11 студентів були і деякі зараз є членами Національної збірної або входять до складу резерву. Автор 20 наукових праць. 

Викладає: Теорію та методику викладання спортивних двобоїв; Методику викладання спортивної боротьби; Спортивно-педагогічне вдосконалення; Фізичне виховання в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

 

xoxlov 132 x 122ХОХЛОВ АНАТОЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ – старший викладач, голова профспілкової організації кафедри, майстер спорту СРСР з сучасного п’ятиборства, тренер збірної ФФВС з плавання, тренер-викладач.

Куратор з фізичного виховання студентів факультету корекційної педагогіки і психології, які приймають активну участь у різноманітних змаганнях, спартакіадах університету і займають призові місця. Автор понад 10 наукових праць.

Хохлов А.В. являється провідним фахівцем з таких навчальних дисциплін як, «Атлетизизм» та «Теорія і методика викладання атлетизму». Приймає активну участь у проведенні міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

lahno 133 x 177ЛАХНО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ – старший викладач, майстер спорту СРСР з боротьби дзюдо та самбо, заслужений тренер України з боротьби на поясах, тренер вищої категорії, суддя міжнародної категорії, президент всеукраїнської федерації традиційних видів боротьби.

Підготував 8 майстрів та 12 кандидатів в майстри спорту, а також багато спортсменів 1-2 розрядів.Автор понад 10 наукових статей та 2 навчальних программ для дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

 

 

 

mazyrok 159 x 204МАЗУРОК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА – кандидат технічних наук, завідуюча лабораторією функціональної діагностики ім. М.Н. Шабатури. Сфера наукових інтересів: теорія і практика нерівноважної термодинаміки незворотних процесів, надійності, ймовірності, математичної статистики і функціональної діагностики. Автор 20-ти наукових праць з яких два патенти на винаходи.

Навчально-методична робота

Деталі

 

Професорсько-викладацьким складом забезпечується викладання 24-х навчальних дисциплін, з яких базові дисципліни об’єднані в два інтегрованих курси: «Морфо-функціональні та метаболічні основи фізичного виховання і спорту», «Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту», що створені співробітниками кафедри.

Викладачі кафедри спрямують свої зусилля на розроблення навчальних і навчально-методичних посібників, тестових завдань з природничо-наукових базових та професійно орієнтованих дисциплін. Особлива увага приділяється застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та створенню мультимедійних навчальних засобів.

Співробітники кафедри проводять заняття зі студентами ІФВС з використанням інноваційних технологій навчання в таких напрямках, як зміст освіти, форми, методи та засоби фахової підготовки вчителів з проблеми охорони здоров’я, дослідження факторів ризику спортивних травм і т.і.

 

bo1 257 x 169

Завідувач кафедри д. біол.. н., професор Приймаков О.О. та к.пед.н., доцент Омельчук О.В. презентують мультимедійний демонстраційний комплекс з навчальних дисциплін, природничо-наукового циклу на відкритті комп’ютерного класу

 

bo2 259 x 171bo3 236 x 172 

Доц. Омельчук О.В. проводить заняття зі студентами ІФВС з використанням інноваційних технологій навчання

Професійна компетентність майбутніх учителів фізичної культури удосконалюється у межах роботи студентського наукового гуртка з питань медико-біологічних та валеологічних проблеми здоров’я людей з різними фізичними можливостями та системи створення здоров’я збережувального середовища у школах.

bo4 270 x 179

 

К. мед. н., доцент Левицька Л.М., та к. пед. н., доцент Омельчук О.В.  на студентській конференції,
слухають доповіді студентів

bo5 273 x 181

Виїзне засідання студентського наукового гуртка кафедри. 
доц. Левицька Л.М. зі студентами на анатомічній виставці «Таємниці тіла»

 

 

Наукова робота

Деталі

 

На базі кафедри проводиться науково-дослідна робота (НДР) за двома напрямками:
Науковий керівник – зав. кафедрою, доктор біологічних наук, професор О. О. Приймаков – «Моніторинг та прогнозування резервних можливостей організму людини»,
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент М.Ф.Хорошуха – «Медико-біологічні та валеологічні  проблеми здоров’я людей з різними фізичними  можливостями».

bo6 202 x 134

Доцент Омельчук О.В., професор В.Г. Ткачук, ст. викладач Д.М. Лахно, професор Хорошуха В.Ф. обговорюють напрямки  НДР кафедри БОФВСД

Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри активно впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців фізичної культури і відображені в різних формах: монографіях, підручниках, посібниках, навчально-методичних та наукових статтях т ін. За матеріалами науково-дослідної роботи співробітники кафедри прийняли участь у багатьох міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах та семінарах.

bo7 249 x 175bo8 231 x 174

Професор В.Г. Ткачук, професор С.С. Ермаков (Харкив), професор О.О. Приймаков, доцент Омельчук О.В., доцент Хорошуха В.Ф., доцент Левицька Л.М. на міжнародної науково-практичній конференції 2008 р.

 

Результати науково-дослідної роботи співробітників кафедри активно впроваджуються в навчальний процес підготовки фахівців фізичної культури і відображені в різних формах: монографіях, підручниках, посібниках, навчально-методичних та наукових статтях т ін..
З часу створення кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін співробітниками опубліковано понад 180 навчально-методичних та наукових публікацій.

Види (форми) науково-дослідної роботи на кафедрі:

Комплексний контроль фізичного стану осіб різного віку, що займаються ФК і спортом з використанням методів електрокардіографії, тонометрії, варіаційної пульсографії, реоенцефалографії, реовазографії, пульсоксиметрії, інтегральної реокардіографії, велоергометрії, спірографії, спірометрії, пневмотахіметрії, психофізіологічних тестів, тощо.
        Біологічний моніторинг фізичного розвитку, функціонального и психічного стану студентів и осіб, що замаються ФК і спортом.
       Розробка і вдосконалення адекватних критеріїв і диференційованих шкал оцінок різних сторін підготовленості осіб, які займаються ФК і спортом.
       Створення бази даних (та локальної мережі) для зберігання та використання інформації про різні сторони підготовленості обстежуваних.
       Розробка модельних характеристик структури підготовленості осіб, які займаються ФК і елітних спортсменів.
      Розробка та апробація дослідницьких програм за кожною методикою та відпрацювання методик обстеження;
      Створення сучасної матеріально-технічної бази для проведення навчально-методичної та практичної діяльності.

 

 

   

Всього відвідувань  

4419217
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
677
3296
14893
23649
42333
3679886
4419217

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-13 05:43:29
   

Хто на сайті?  

На сайті 29 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ