Віртуальний факультет  

   

АБІТУРІЄНТУ-2017! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приймальна комісія працює за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9 (ст. метро Університет).

Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу: українська мова та біологія (від 100 балів)

Творчий конкурс (вступне випробування з фізичного виховання) від 140 балів.

 Детальнішу інформацію можна отримати ТУТ

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ

Освітньо-квалікаційний рівень БАКАЛАВР

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА

6.010201 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 Кваліфікація: вчитель фізичної культури, організатор спортивно-оздоровчого туризму;

                   вчитель фізичної культури, керівник спортивної секції з футболу

6.010202 СПОРТ

Кваліфікація: тренер-викладач з виду спорту, фахівець охоронних структур

6.010203 ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Кваліфікація: вчитель фізичної культури, фахівець фізичної реабілітації та фітнесу

   

Кафедра олімпійського і професійного спорту

Керівник кафедри

Деталі

medvedeva

 

Медведєва Ірина Михайлівна – завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту, доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила з відзнакою Київський державний інститут фізичної культури. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію. В 1991 році було присвоєно звання доцента.

З 2005 року працює на кафедрі теорії та методики фізичного виховання. Доктор педагогічних наук. Тема дисертації: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців зі складнокоординаційних видів спорту». Професор  кафедри теорії та методики фізичного виховання. 

Закінчила Вищу школу тренерів, має кваліфікацію тренер вищої категорії. Працювала тренером з фігурного катання на ковзанах за кордоном − в Угорщині та Англії. Ірина Михайлівна Медведєва - суддя найвищої міжнародної категорії – суддя МСК з фігурного катання на ковзанах та спортивних танців на льоду. Неодноразово брала участь у суддівстві Всесвітніх Універсіад, Чемпіонатів Європи та світу з фігурного катання на ковзанах. У 2010 році була запрошена МСК для суддівства Олімпійських Ігор 2010 року у Ванкувері (Канада).

Протягом 2005-2012 років виконувала обов’язки Генерального секретаря Української федерації фігурного катання на ковзанах, згодом була обрана на посаду Віце-Президента Української федерації фігурного катання на ковзанах. За вагомий внесок у розвиток студентського спорту в Україні нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України та Почесною Грамотою Верховної Ради України..

Має понад 60 наукових публікацій. Підготувала єдиний в Україні підручник з фігурного катання на ковзанах та програму для дитячо-юнацьких шкіл з цього виду спорту.

Веде активну наукову роботу, органічно поєднуючи її з підготовкою аспірантів. Бере активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Підготувала 4 кандидатів педагогічних наук.

Викладає дисципліни «Олімпійський та професійний спорт», «Теорія та методика спорту», «Теорія і методика підготовки спортсменів», «Основи спортивної підготовки». Здійснює керівництво магістерськими роботами. Бере участь у роботі ДЕК напряму підготовки 6.010202 «Спорт» та спеціальностей 7.01020201 та 8. 01020201 «Спорт» як екзаменатор.

Нагороджена відзнаками різних рівнів.

 

Історія кафедри

Деталі Кафедра фізичного виховання і спорту у Національному університеті імені М.П.Драгоманова була заснована в 1944 році. На кафедрі в різні роки працювали і працюють відомі викладачі фізичного виховання і спорту: А.Г.Ледовський, М.Черкун, А.Жалій, С.Леаковська, Ю.О.Короп, О.Д.Дубогай, В.Г.Ареф’єв, Г.М.Арзютов, Т.С.Гецко, Похоленчук Ю.Т. (завідувач кафедри фізичного виховання і спорту), які зробили значний внесок у розробку актуальних проблем фізичного виховання і спорту. Упродовж багатьох років кафедра не мала необхідних умов для розгортання усіх видів своєї діяльності. Ситуація докорінно змінилася у листопаді 1985 року, коли було відкрито новий навчально-спортивний комплекс. З цього часу систематичні та уміло організовані зусиллями висококваліфікованих викладачів кафедри спортивно-оздоровчі заняття сприяють зміцненню здоров’я студентської молоді та підвищенню їх спортивної майстерності. На сьогодні кафедра фізичного виховання і спорту є фаховою. Маючи значний кадровий потенціал, колектив продовжує примножувати та вдосконалювати досягнуте.

Склад кафедри

Деталі

 volkov 250 x 186Волков Володимир Леонідович – доктор педагогічних наук, професор кафедри олімпійського та професійного спорту, доктор педагогічних наук

У 1997 році закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і в тому ж році вступив до аспірантури Національного університету фізичного виховання та спорту України.

У 2000 році захистив дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата наук «Комплексний контроль спортивної підготовленості юних борців вільного стилю» (24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт), а в 2004 році отримав атестат доцента.

З 2004 року працює у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Для магістрів та спеціалістів Інституту фізичного виховання та спорту викладає дисципліну «Методика викладання фізичного виховання у вищій школі».

За період науково-педагогічної діяльності Волковим Володимиром Леонідовичем було опубліковано 62 праці, серед яких три одноосібні навчальні посібники з грифом МОНУ.  Підготовлено двох кандидатів наук.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора педагогічних наук «Теоретико-методичні засади розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання  (фізична культура, основи здоров’я).  Науковий консультант О.В. Тимошенко, а в 2013 році отримав звання професора.

Навчальні посібники рекомендовані МОН «Основи професійно- прикладної фізичної підготовки студентської молоді» (2004), «Вільна боротьба: базова фізична підготовка» (2005), «Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді» (2008). В науковому доробку  понад десять навчально-методичих посібників.

volovik 250 x 181Воловик Наталія Іванівна – доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету  імені М.П. Драгоманова зі спеціальності «Біологія – фізичне виховання» та здобула в 2001 році освітній ступінь магістра.

З 2001 року працює у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. На кафедрі олімпійського та професійного спорту працює на посаді доцента.

У 2008 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою «Формування координаційних умінь дітей 4-5-річного віку з функціональними порушеннями зору в дошкільних навчальних закладах» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання  (фізична культура, основи здоров’я), науковий керівник професор О.В.Тимошенко.

Вчене звання доцента кафедри фізичного виховання та спорту здобула в 2011 році.

Для магістрів факультету фізичного виховання та спорту викладає навчальну дисципліну «Жіночий спорт» та для студентів ФФВС навчальну дисципліну «Аеробіка».

Для студентів університету викладає навчальну дисципліну «Фізичне виховання».

Воловик Н.І. є автором навчальної програми для студентів спортивного фаху «Оздоровчий фітнес» (2013) та серії навчальних посібників: «Основи оздоровчого фітнесу» (2010), «Оздоровчий фітнес для студентів» (2012), «Оздоровчий фітнес: Склад тіла» (2014), «Сучасні програми з оздоровчого фітнесу» (2015) для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та методичного посібника «Тренерська практика (2017)».

У науковому доробку доцента Н.І. Воловик 19 наукових статей та доповіді на наукових конференціях. Бере участь у міжнародних науково-практичних конференціях в Україні.

Має почесні грамоти та подяки за вагомий внесок та плідну працю Національного педагогічного університету імені  М.П.Драгоманова.

podgae 250 x 180Подгаєцький Андрій Валерійович – доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1997 році закінчив дефектологічний факультет УДПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія, сурдопедагогіка, українська мова та література», а у 2004 році закінчив Інститут фізичного виховання та спорту НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Фізичне виховання».

В університеті працює з 1998 року. Очолював збірні команди університету з плавання та спортивного орієнтування. Викладає дисципліни для студентів усіх спеціальностей Інституту фізичного виховання та спорту: «Теорія і методика викладання лижних видів спорту», «Організація і методика туризму», а також спеціалізовані дисципліни для магістрів: «Адаптивне фізична культура», «Адаптивний спорт»; для студентів спеціалізації «Організатор туристичної роботи»: «Організація і методика спортивно-туристичної роботи», «Спортивно-оздоровчий туризм», «Орієнтування та топографія», «Організація і методика проведення туристичних походів», «Спортивні споруди та туристичне обладнання».

У 2004 році був презентером міжнародної фітнес конвенції, де проводив два майстер-класи зі степ-аеробіки для фітнес-тренерів та інструкторів з 9 країн світу. Брав участь у телевізійних проектах, присвячених оздоровчому фітнесу.

У 2011 році здійснив захист дисертаційного дослідження за темою: «Розвиток теорії і практики адаптивної фізичної культури в системі навчання та виховання дітей з вадами зору в Україні» і здобув вчене звання кандидата педагогічних наук. Опубліковано 25 наукових статей з проблем розвитку адаптивної фізичної культури, теорії та методики фізичного виховання.  Участь у міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, Росії та Швеції. У 2012 році підготовлено та видано ілюстрований навчально-методичний посібник «Види лижного спорту».

Майстер спорту України зі спортивного орієнтування. З 2001 року є президентом Федерації спортивного орієнтування Київщини. Член тренерської ради федерації спортивного орієнтування України. У 2008 році його обрано старшим тренером юнацької збірної команди України зі спортивного орієнтування. За дев’ять років роботи, очолювана ним збірна команда України здобула 7 нагород чемпіонатів Європи (2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові). Готував спортсменів національної збірної команди до офіційних міжнародних змагань у 2002-2015 роках. Спортсмени очолюваної ним команди здобули десятки перемог у 28 країнах світу.

За цей час до складу збірної команди України неодноразово входили студенти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, які значно покращили свій рівень на заняттях з «Підвищення спортивної майстерності» та  «Спортивно-педагогічного вдосконалення». Крім того, за період роботи в університеті А. В. Подгаєцьким було підготовлено 18 кандидатів у майстри спорту України з орієнтування на лижах та орієнтування бігом. 

novaya 250 x 335Дорохова Оксана Валентинівна- закінчила  в 1992 році Київський державний інститут фізичного виховання за спеціальністю фізична культура і спорт. Присвоєно кваліфікація викладач-тренер з волейболу з 1987-1991 грала в команді майстрів  в  клубі  «Сокол». 

З 1992 року викладає фізичне виховання в НПУ імені М.П.Драгоманова ,з 1996 старший викладач працювала з 1996 на кафедрі фізичного виховання і єдиноборств відповідала за спортивно-масову роботу на іноземній філології  з 2017 працює на кафедрі Олімпійського та професійного спорту, викладає курс волейболу на факультеті фізичного виховання також відповідальна за спортивно масову роботу на природничо-географічному факультеті веде секційну роботу з волейболу на протязі багатьох навчальних років  займається методичною науковою роботою. Має надруковані праці в періодичних виданнях.

 

 

 

antonev 250 x 180Антоневич Богдан Раймондович – старший викладач кафедри  олімпійського та професійного спорту

У 1980 році закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, 1985 рік – закінчив Київський державний інститут фізичної культури. Кандидат у майстри спорту СРСР з багатоборства. З 1980 року працює в університеті, з 1982 року на кафедрі фізичного виховання.

1994-2006 рік відповідальний за фізичне виховання та спортивно-масову роботу в факультету природничо-географічної освіти та екології (2005,2006 рік – І місце у Спартакіаді НПУ імені М.П.Драгоманова). Для студентів факультету фізичного виховання та спорту викладає дисципліну «Теорія та методика викладання легкої атлетики».

Має 7  наукових публікацій. За час роботи в університеті нагороджений грамотами та відзнаками (Відмінник освіти (2005 рік), медаль 175 років НПУ, 180 років НПУ, відзнака «Драгоманівська родина», Срібна медаль М.П.Драгоманова, Почесна відзнака міністерства України у справах сімї, молоді та спорту (2009),  грамоти міністерства сім’ї, молоді та спорту). Понад 20 років Голова профбюро факультету фізичного виховання та спорту. 

berezov 250 x 185Березовський Василь Анатолійович – старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат педагогічних наук.

У 1991 році  закінчив педагогічний факультет КДПІ імені М.Горького за спеціальністю «Методист виховної роботи», а у 2004 році закінчив Інститут фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Фізичне виховання».

Працює в університеті з 1995 року. Викладає дисципліни для студентів усіх спеціальностей Інституту фізичного виховання та спорту: «Теорія і методика викладання лижних видів спорту», «Організація і методика туризму», а також спеціалізовані дисципліни для студентів спеціалізації «Організатор туристської роботи»: «Організація і методика спортивно-туристичної роботи», «Спортивно-оздоровчий туризм», «Орієнтування та топографія», «Організація і методика проведення туристичних походів», «Спортивні споруди та туристичне обладнання». Очолює збірну команду університету зі спортивного орієнтування.

У 2017 році здійснив захист дисертаційного дослідження за темою: «Навчання спортивного орієнтування учнів старшої школи» і здобув вчене звання кандидата педагогічних наук. Опубліковано 12 наукових статей з проблем розвитку теорії та методики фізичного виховання. Брав участь у міжнародних науково-практичних конференціях в Україні, Росії та Швеції.

У 2012р. підготовлено та видано ілюстрований навчально-методичний посібник «Види лижного спорту».

Майстер спорту України зі спортивного орієнтування. З 1996 року є старшим тренером збірної команди Київської області зі спортивного орієнтування. Тренер вищої категорії. Суддя національної категорії. В якості головного судді чемпіонатів України  провів в Україні 12 змагань, в яких взяли участь понад 8500 спортсменів з усіх регіонів України. Член тренерської ради федерації спортивного орієнтування України. У 2008 році його обрано тренером юнацької збірної команди України зі спортивного орієнтування. За сім років роботи зі збірною України очолювані ним спортсмени  здобули 7 нагород Чемпіонатів Європи (2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові). Готував спортсменів національної збірної команди до офіційних міжнародних змагань у 1995-2015 роках.

З 2011 р. В. А. Березовський є старшим тренером юніорської збірної команди України зі спортивного орієнтування. У 2014 році збірна команда України в естафетних змаганнях на чемпіонаті світу посіла 4 місце, що є найкращим результатом вітчизняних спортсменів за останні 19 років. Спортсмени очолюваної ним команди здобули десятки перемог у 34 країнах світу.

За цей час до складу збірної команди України неодноразово входили студенти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, які значно покращили свій рівень на заняттях з «Підвищення спортивної майстерності» та «Спортиво-педагогічного вдосконалення».

За період роботи в університеті було підготовлено 2 Майстри спорту України, та 18 кандидатів у майстри спорту України з орієнтування на лижах та орієнтування бігом.

bondar 250 x 182Бондар Тетяна Костянтинівна – старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту

У 1995 році закінчила УДПУ імені           М.П. Драгоманова і з того часу працює на посаді старшого викладача кафедри олімпійського та професійного спорту.  Т.К.Бондар  є секретарем Вченої ради факультету фізичного виховання та спорту. Опубліковано понад 10 наукових статей.

У 2017 році Т.К. Бондар захистила дисертацію на тему:  «Формування спеціальних знань та умінь з фізичного виховання майбутніх учителів музики засобами аквафітнесу» та здобула науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання  (фізична культура, основи здоров’я). Для студентів факультету фізичного виховання та спорту викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання легкої атлетики» та «Аеробіка», є автором методики навчання плаванню студентів педагогічного фаху з використання спеціальних засобів. Для студентів університету викладає навчальну дисципліну «Фізичне виховання». Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

star nikol 250 x 334Нікольський Юрій Володимирович – старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту

 Закінчив Київський державний інститут фізичної культури у 1972 році. Майстер спорту СРСР з веслування на байдарках та каное (1971 рік). Для студентів університету викладає дисципліну «Фізичне виховання».

В науковому доробку понад десять наукових статей. Під його керівництвом драгоманівці неодноразово ставали переможцями Спартакіади університету з різних видів спорту. Має почесні грамоти та подяки за вагомий внесок та плідну працю Національного педагогічного університету імені  М.П.Драгоманова.

 

 

 

nikolskiy 250 x 328Нікольський Анатолій Юрійович – старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту, кандидат педагогічних наук

На кафедрі працює з  2004 року. Студент інституту  фізичного виховання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова, закінчив навчання у 2004 році за спеціальністю «Фізичне виховання». У 2011 роцізахистив кандидатську дисертацію «Формування спеціальних умінь та навичок студенток вищих навчальних закладів у процесі початкового навчання плавання» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання  (фізична культура, основи здоров’я). Науковий керівник професор Ю.Т.Похоленчук. Для студентів університету викладає дисципліну «Фізичне виховання». За час роботи на кафедрі олімпійського та професійного спорту має 14 наукових публікацій.

 

 

galai 250 x 186Галай Марія Дмитрівна – старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту

Вищу освіту зі спеціальності «Фізичне виховання» здобула у 2006 році і з того часу працює на посаді старшого  викладача кафедри олімпійського та професійного спорту. В науковому доробку понад 10 публікацій, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання Ж.Г. Дьоміної, успішно захистила дисертацію на тему «Диференціація фізичних навантажень молодших школярів у процесі навчання вправ з м’ячем » та  здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання  (фізична культура, основи здоров’я). Відповідальна  за практику студентів факультету фізичного виховання та спорту спеціальності «Спорт». Для студентів університету викладає дисципліну «Фізичне виховання». На кафедрі виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

 

 nesterovaНестерова Тетяна Ігорівна -старший лаборант кафедри олімпійського та професійного спорту

Студентка  2 курсу магістратури  факультету фізичого виховання та спорту, старший лаборант кафедри олімпійського та професійного спорту. Опублікувано 3 наукові праці. Т.І. Нестеровою активно ведеться наукова діяльність.

 

 

 

Наукова діяльність

Деталі На кафедрі постійно проводиться науково-дослідна та науково-методична робота. Загальнокафедральний напрям наукової роботи: Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.На кафедрі ведеться підготовка кандидатів наук та робота з пошукачами. Щорічно викладачі кафедри беруть участь у звітно-науковій конференції університету, а також приймають участь в інших українських та міжнарожних конференціях та семінарах. Теоретичний аналіз спеціальної літератури і практичного досвіду роботи викладачі кафедри показують у своїх виданнях, а саме: монографіях, методичних розробках, статтях тощо.
   

Всього відвідувань  

4339258
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
537
2757
3294
18983
46238
3614702
4339258

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-11-19 03:48:54
   

Хто на сайті?  

На сайті 26 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ